Tuesday, April 04, 2006

இருளில் வெளிச்சம்

என் வாழ்க்கை இருளாகும்
என
உன் வாழ்வில் என்னை நீ சேர்க்காவிடில்
நான்
எப்படி என் வாழ்வில் வெளிச்சம் காண இயலும்
ஏனென்றால்
நீ
என் வாழ்க்கை ஆகும்போது
நான்
உன் வாழ்க்கை ஆவேன் அப்போது
உன்
மற்றும்
என்
வாழ்க்கை இருளில் வெளிச்சம்

- புன்னகை மன்னன்

No comments: