Tuesday, April 04, 2006

உன்னைப்போல

மழைக்கு தெரியாது
நம் காதல் ஈரமானது என்று

கடலுக்கு தெரியாது
நம் காதல் ஆழமானது என்று

வானத்துக்கு தெரியாது
நம் காதல் விரிவானது என்று

நிலவுக்கு தெரியாது
நம் காதல் பெளர்ணமி என்று

காற்றுக்கு தெரியாது
நம் காதல் சுகமானது என்று

ஆனால்
உனக்கு தெரியும்
நம் காதல் உண்மையானது என்று

- ஸ்ரீஜித்

No comments: